Elementaire Gehoorzaamheidscursus

Elementaire gehoorzaamheid


Deze cursus heeft als doel baas met hond zodanig te trainen, dat ze kunnen functioneren in onze samenleving.

Puppycursus 

Van 9 weken tot 6 maanden

De eerste cursus van uw jonge hond. In deze cursus wordt er gewerkt aan een goede verstandhouding tussen baas en hond. Naast het leren communiceren met uw hond worden er spelenderwijs basis commando’s aangeleerd.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

A-juniorcursus

Van 6 maanden tot 1 jaar

Deze cursus is bedoeld om baas en hond te begeleiden in de periode van puppy naar volwassen hond. We zijn nog steeds aan het opvoeden. Naast de communicatie tussen baas en hond en honden onderling gaan we op een spelenderwijs aan de slag met het uitbreiden van de basiscommando’s en gaan we samen de pubertijd door.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

A-cursus, B-cursus en C-cursus

Ouder dan 1 jaar

Lag in de voorgaande cursussen de nadruk op het opvoeden, nu wordt de nadruk meer op het trainingsaspect gelegd. De oefeningen worden uitgebreid en de lat komt steeds een stukje hoger te liggen. Vanaf de B-cursus wordt er af en toe los met de hond gewerkt en wordt er meer de puntjes op de “i” gezet. De oefeningen in de voorgaande cursussen worden uitgebreid en gecombineerd.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

Inschrijving gesloten


Cursus
Startdatum
Tijden
Puppycursus 14 juni 2021 18.30
A-juniorcursus 14 juni 2021 19.15
A-cursus 14 juni 2021 20.00
B-cursus 14 juni 2021 20.45
C-cursus 14 juni 2021 20.45
 
Tarieven

Alle cursussen kosten € 80,-, kunt u overmaken op 
Ing: NL 87 INGB 0002 2418 70 t.n.v. hondensportvereniging de Liemers met vermelding: E en G voorjaarscursus 2021

Cursus sport en spel

Bij voldoende deelname start 30 augustus 2021 de cursus sport en spel

Inschrijven

Voor het inschrijven van een cursus uw contactgegevens mailen naar deliemersduiven@gmail.com. Er wordt met u contact opgenomen. Of tel Herma Verhaaff 0642270810.
 
Informatie

Voor meer informatie over ons cursusaanbod of vragen hierover kunt u contact opnemen met Herma Verhaaf, zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0642270810  of via het emailadres: deliemersduiven@gmail.com

© Copyright HSV "de Liemers"