Elementaire Gehoorzaamheidscursus

Elementaire gehoorzaamheid


Deze cursus heeft als doel baas met hond zodanig te trainen, dat ze kunnen functioneren in onze samenleving.

Puppycursus 

Van 9 weken tot 6 maanden

De eerste cursus van uw jonge hond. In deze cursus wordt er gewerkt aan een goede verstandhouding tussen baas en hond. Naast het leren communiceren met uw hond worden er spelenderwijs basis commando’s aangeleerd.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

A-juniorcursus

Van 6 maanden tot 1 jaar

Deze cursus is bedoeld om baas en hond te begeleiden in de periode van puppy naar volwassen hond. We zijn nog steeds aan het opvoeden. Naast de communicatie tussen baas en hond en honden onderling gaan we op een spelenderwijs aan de slag met het uitbreiden van de basiscommando’s en gaan we samen de pubertijd door.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

A-cursus, B-cursus en C-cursus

Ouder dan 1 jaar

Lag in de voorgaande cursussen de nadruk op het opvoeden, nu wordt de nadruk meer op het trainingsaspect gelegd. De oefeningen worden uitgebreid en de lat komt steeds een stukje hoger te liggen. Vanaf de B-cursus wordt er af en toe los met de hond gewerkt en wordt er meer de puntjes op de “i” gezet. De oefeningen in de voorgaande cursussen worden uitgebreid en gecombineerd.

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond en duurt 10 weken.

Aanvang cursus 20 november 2023. Einde cursus 5 februari 2024 

Informatie avond voor diegene die hiervoor een uitnodiging hebben gekregen 13 november 2023 in de kantine van HSV de Liemers Rivierweg 25 6921KM Duiven. Aanvang 19.30 uur. Inschrijven voor de cursus kan tijdens de informatieavond. Opgeven voor de informatieavond via deliemersduiven@gmail.com

Cursus
Startdatum
Tijden
Puppycursus 20 november 2023 19.00
A-juniorcursus 20 november 2023 19.00
A-cursus 20 november 2023 19.00
B-cursus 20 november 2023 20.15
C-cursus 20 november 2023 20.15
 
Tarieven

Alle cursussen kosten € 90,-, dit kunt u overmaken op 
Ing: NL 87 INGB 0002 2418 70 t.n.v. hondensportvereniging de Liemers met vermelding: E en G cursus  november 2023

 
Inschrijven

Voor het inschrijven voor de informatieavond uw contactgegevens mailen naar deliemersduiven@gmail.com. Er wordt met u contact opgenomen. Of tel Herma Verhaaff 0642270810. Inschrijven voor de cursus kan ook op de informatie avond.
 
Informatie

Voor meer informatie over ons cursusaanbod of vragen hierover kunt u contact opnemen met Herma Verhaaf, zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0642270810  of via het emailadres: deliemersduiven@gmail.com

 

© Copyright HSV "de Liemers"